SIBIRO KŪDIKIS

Du eilėraščiai iš poetės Julijos Švabaitės dar teberuošiamo penktojo poezijos rinkinio, iš jo sibirinio ciklo. Tuo tarpu ketvirtoji jos poezijos knyga „Užuojautos namai" jau paruošta spaudai. Poetės nuotr. V. Maželio.

1.

Bėga bėga maža širdelė
 paskui motinos mirštantį
 angelą,
džiovintos duonos riekelę
nešdama Vėlinių 
stalui
– – –

Bėga bėga maža širdelė
į niekada neregėtą 
šalį,
sapnuodama kvepiantį obuolį
šiltoje senelio 
trobelėje
– – –

Ilgas ilgas tremtinio
kelias,
tirpsta angelo kojų
vaškas,
tirpsta duona,

Dievuliau, Dievuliau,
tirpsta mėlyna Vėlinių 
žvakė
– – – – – –

2.

Dar šilta vaiko širdukė
po motinos kūno 
ledu,
dar šilta duona
kumštuky,

neužrašyta,
nepasverta, 
neperžegnota, 
nepadalinta
– – –

Dar neužšąlęs vanduo
lašas ant mėlstančių 
lūpų,
dar kažkas šaukia vardu,
melsdamas Dievo 
stebuklo . . .

Gal dabar,
o gal jau dabar, 
prie grįžtančio tėviškėn 
karsto,
sunkios durys širdžių
atsivers
meilės pirmąjį žodį
ištarti
– – – – – –