AŠ IŠ SAVO DANGAUS

Vanduolė [Loreta Užemeckaitė]

     Aš iš savo mažyčio dangaus
surinksiu visus žiburius,
išsisklaidžiusius, tolimus,
kad vieną kartą galėčiau juos paberti...

     Gal tada mano dangus bus platus,
mano jūros - beribės, audringos,
mano planetos - saulės planetos...

          Į šviesų mano miestą
     laisvi keliauja tolimi laivai.
     Jie, jūros bangų išsupti,
     audroj nedūžta ir saugo
tolimus ir degančius žaibus ilgai
po to, kai grįžta į ramius pakrančių uostus.

     Jų burės plazda, vėjų nešamos į tolį,
kaip dainos nesibaigiančios
galingam jūrų sūkury, -
į šviesų mano miestą
laisvi keliauja tolimi laivai...

     Ten toli neįžengiamos girios,
į kurias aš einu nejučiom,
kad sugrįžčiau, kad nueičiau toli.

     Ir žinočiau, ką žmogui paduot.
Ir kada.
Kad tikėčiau labai,
     kad norėčiau dalytis savim.
     Mano girios įžengiamos būtų.