JIE ŠVYTURIAIS PER AMŽIUS BŪNA


Dėkojam tau, gimtoji žeme,
Už duonos riekę, jos saldumui
Iš ten ir šiandien viltį semiam, 
Kuri kelionėje nežūna.

Dėkojame už kalbą, dainų,
Piliakalnio legendos grožį,
Už tą rodyklę laisvėn einant,
Kurią pats Dievas mums išdrožė.

Dėkojam dangui, saulės šviesai
Už savanorių laisvės kirtį.
Už seserį, už brolio tiesų.
Už drąsą kovoje numirti.

Dėkojam už tėvų stiprybę,
Už vaiko žingsnį tvirtą,
Už tėviškės namus, tėvynę,
Už keliančius šviesos žibintą.

Dėkojam tiems, kurie nelinksta,
Kurie kovoj didvyriais žūna
— 
Jie laisvės spinduliais pavirsta 
Ir švyturiais per amžius būna.

1985 vasario 6